Välj sida

Spräng dina nyckeltal som Sales Developer, säljare och Key Account

Spräng dina nyckeltal som Sales Developer, säljare och Key Account

Lågt antal bokade möten denna månad (igen)? Svårt att skicka mejl som öppnas och får respons? Med ett smart leadsverktyg kan du driva säljet och spränga era KPI:er i hela säljorganisationen.

Som försäljningschef är det viktigt att alla i säljteamet lyckas med sina nyckeltal. Dessa kan skilja sig från säljare till säljare och om man är Sales Developer eller Key Account Manager. Men vanligtvis brukar det finnas gemensamma nämnare som exempelvis bokade möten, ringda telefonsamtal och svarade mejl.

Därför är det viktigt att fråga sig: Vilka nyckeltal ökar respektive minskar försäljning? Och vilka aktiviteter är det egentligen som bygger min pipe eller driver min säljtratt?

Leadsverktyget BisnisFinder har hjälpt både små- och stora säljorganisationer att se en stark koppling mellan vilka aktiviteter och nyckeltal som verkligen resulterar i affärer. BisnisFinder automatiserar prospekteringen och skickar personliga mejl, vilket genererar fler leads direkt i inkorgen och ökar antalet bokade möten.

Här är några exempel på hur BisnisFinder kan effektivisera arbetet med specifika nyckeltal, oavsett om du är säljare, Sales Developer eller Key Account Manager.

Sales Developer – lyckas med utgående kontaktförfrågningar

Din huvuduppgift är att föda leads in i säljtratten. Du finns med i det initiala skedet i säljet och det är din specialitet. Men ofta är det utgående kontaktförfrågningar som blir lidande  eftersom det blir allt svårare att skapa leads, ringa telefonsamtal och få svar på skickade mejl.

Exempel på Nyckeltal:
– Skickade mejl
– Bokade möten
– Svarstid på leads

Nå mål med BisnisFinder:
– Automatiska utskick med hög öppning- och svarsfrekvens
– Ökar antalet bokade möten för att nå personlig %
– Följ snabbt och enkelt upp förfrågningar i inkorgen

Säljare – stäng fler deals

Ditt fokus är att stänga affärer. Och för att lyckas med det tar du tillvara på alla möjligheter och är utåtagerande. Men precis som i fallet med för Sales Developers är tillströmningen med leads problematisk i en värld där det blir svårare att få tid med beslutsfattare. Dessutom vill du gärna nå rätt kundsegment på ett effektivt sätt istället för att slösa tid och resurser på fel målgrupp.

Exempel på nyckeltal:
– Snittstorlek på affär
– Bokade möten
– Skapade opportunities

Nå mål med BisnisFinder:
– Välj storlek på bolag, antal anställda och vilka beslutsfattare du vill nå
– Öka antalet bokade möten varje månad
– Skapa nya opportunities med skräddarsytt budskap för din målgrupp

Key Account – etablera viktiga kundrelationer

Du är företagets ansikte utåt och arbetar ofta med mindre och utvalda kundsegment. Samtidigt som du stärker relationer med kunder och får befintliga affärer att växa, så letar du även ständigt efter nya kontaktytor. Men med en väldigt upptagen målgrupp blir det allt svårare att nå fram.

Exempel på nyckeltal:
– Skicka mejl
– Aktiviteter
– Snittstorlek på affär
– Bokade möten

Nå mål med BisnisFinder:
– Tydlig överblick för öppning- och svarsfrekvens
– Styr budskap mot aktiviteter som lunchmöten eller webbdemo
– Specifikt målgruppsurval för rätt kundsegment
– Rapporter för möten med nya kontakter och möjlighet till bokade möten direkt i din kalendern (via våra Sales Developers)

Skapa mindre friktion i din säljorganisation

Många säljorganisationer använder flera olika verktyg beroende på vilken typ av säljare man är. Med Bisnisfinder kan alla i ditt säljteam använda ett och samma leadsverktyg, oavsett hur många ni är. Det underlättar implementeringen avsevärt och skapar tydligare överblick för dig som är försäljningsansvarig.

Det viktigaste nyckeltalet?

För oss är ROI ett av de viktigaste nyckeltalen. Det har lett till att vi har skapat skapat en ROI-generator som gör det enklare för våra kunder att se om BisnisFinder är en bra idé för dem. Du får snabbt en fingervisning om potentiella antal affärer, totalt försäljningsvärde, kostnad per månad – och såklart ROI per månad. Dessutom är den rolig att testa.

Boka demo 

Hör av dig till oss om du vill ha en personlig demo för BisnisFinder. 

Kontaktformulär från BisnisBloggen

Fredrik Qvicker

Fredrik Qvicker

VD

Fredrik är delägare och varit med länge, han är insatt i det mesta som händer runt vårt företag och hur vi kan hjälpa våra kunders försäljningsavdelningar med att skapa betydande värden.

Vill du komma i kontakt med Fredrik?
E-postadress: fredrik.qvicker@bisnis.se
Direktnummer: 073 433 23 13

Om författaren

Christofer Larsen

Copywriter och content specialist som brinner för digital marknadsföring.